Լիզինգի կանխավճար Լիզինգի առարկայի արժեքի 20 %-ը
Լիզինգի տարեկան տոկոսադրույք

Մինչև 11% , որից մինչև 7 %-ը սուբսիդավորվում է պետության կողմից, իսկ տարբերությունը, սակայն ոչ ավել քան տարեկան 4 % -ը, վճարվում է Հաճախորդի կողմից

(Փաստացի տոկոսադրույք` 4.2% - 6.1%)

Ձեռքբերվող սարքավորումների առավելագույն արժեք 450 միլիոն ՀՀ դրամ
Լիզինգի ժամկետ 1-8 տարի
Ֆինանսավորման ժամկետ 1-ից մինչև 8 տարի
Լիզինգային տրամադրման միանվագ միջնորդավճար Լիզինգի գումարից միանվագ 0․5-1%, առավելագույնը` 500,000 ՀՀ դրամ
Ապահովագրություն գույքի տարեկան պարտադիր ապահովագրություն, որը կատարվում է ԲԱՆԿԻ ԿՈՂՄԻՑ հաճախորդի համար
Լիզինգի ձևակերպման վայր Բանկ