Լիզինգի կանխավճար Լիզինգի առարկայի արժեքի 5 %-ից սկսած
Արժույթ Եվրո
Լիզինգի տարեկան տոկոսադրույք* 5 %
Լիզինգի ժամկետ Մինչև 5 տարի
Լիզինգային տրամադրման միանվագ միջնորդավճար Լիզինգի մայր գումարից` միանվագ 1 %
Ապահովագրություն Լիզինգի առարկայի տարեկան ապահովագրություն հաճախորդի կողմից
Լիզինգի ձևակերպման վայր Բանկ