Լիզինգի կանխավճար Սկսած 10 %-ից
Լիզինգի ժամկետ և տարեկան տոկոսադրույք* (արտահայտված Եվրոյով)

Մինչև 3 տարի ժամկետի դեպքում` 5 %

3 - 5 տարի ժամկետի դեպքում` 6 %

Լիզինգային տրամադրման միանվագ միջնորդավճար (արտահայտված ՀՀ դրամով) 0.5 % - 1 %
Ապահովագրություն Տարեկան ԿԱՍԿՈ ապահովագրություն հաճախորդի կողմից
Լիզինգի ձևակերպման վայր Բանկ