Լիզինգի նվազագույն կանխավճար Ձեռք բերվող գույքի արժեքի առնվազն 10%-ի չափով
Լիզինգի տարեկան տոկոսադրույք 9.5 % ՀՀ դրամի դեպքում
Փաստացի տոկոսադրույք 9.98 % - 10.48% ՀՀ դրամի դեպքում
Լիզինգի ժամկետ 6 ամսից 5 տարի
Լիզինգի տրամադրման վճար Լիզինգի մայր գումարից` միանվագ 0.5-1 %
Ապահովագրություն Լիզինգի առարկայի տարեկան ապահովագրություն ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ կողմից