Լիզինգառուի նկատմամբ ներկայացվող պահանջներ

Իրավաբանական անձ, որը պետք է լինի գործող

  • վերջին 6 ամսվա ընթացքում, եթե Ընկերությունը գործունեություն է ծավալում առևտրի և /կամ/ սպասարկման և /կամ/ ծառայությունների ոլորտներում
  • վերջին 12 ամսվա ընթացքում, եթե Ընկերությունը գործունեություն է ծավալում արտադրության ոլորտում
Լիզինգի առարկայի նկատմամբ ներկայացվող պահանջներ Լիզինգի առարկան կարող է ձեռք բերվել ինչպես ՀՀ-ից, այնպես էլ արտերկրից
Կանխավճար

Նվազագույնը 15%

Կանխավճար/գույքի արժեք հարաբերակցությունը` 15/100%

Արժույթ

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար

Եվրո

Լիզինգի տոկոսադրույք**

ՀՀ դրամ` 11% (Փաստացի տոկոսադրույքը` 13.7 % - 15.5%)

ԱՄՆ դոլար` 8% (Փաստացի տոկոսադրույքը` 8.8% - 11.6%)

Եվրո` 6% (Փաստացի տոկոսադրույքը` 6.6% - 9.4%)

Լիզինգի ժամկետ 6 ամսից 5 տարի