Լիզինգի կանխավճար Մեքենայի արժեքի 10% -ը
Լիզինգի տարեկան տոկոսադրույք 9.5 % ՀՀ դրամի դեպքում (փաստացի տոկոսադրույք` 9.5 %)
Լիզինգի ֆինանսավորման ժամկետ Մինչև 3 տարի
Ապահովագրություն Տարեկան ԿԱՍԿՈ ապահովագրություն ԲԱՆԿԻ ԿՈՂՄԻՑ
Լիզինգի ձևակերպման վայր Բանկ