Լիզինգի կանխավճար

Նվազագույնը 10 %

Կանխավճարի/Լիզինգի գումար հարաբերակցությունը` 10 / 90 %

Լիզինգի ֆինանսավորման ժամկետ և Լիզինգի տարեկան տոկոսադրույք
1 տարի

ՀՀ դրամ` 5.5 %, փաստացի տոկոսադրույք` 6.7 % - 7.7 %

ԱՄՆ դոլար` 3 %` փաստացի տոկոսադրույք` 4 % - 5 %

Եվրո` 2 %` փաստացի տոկոսադրույք` 3 % - 4 %

2 տարի

ՀՀ դրամ` 9 %, փաստացի տոկոսադրույք` 9.9 % - 10.5 %

ԱՄՆ դոլար` 5.5 %` փաստացի տոկոսադրույք` 6.2 % - 6.7 %

Եվրո` 3.5 %` փաստացի տոկոսադրույք` 4.1 % - 4.6 %

3 տարի

ՀՀ դրամ` 11 %, փաստացի տոկոսադրույք` 12 % - 12.3 %

ԱՄՆ դոլար` 6.5 %` փաստացի տոկոսադրույք` 7.1 % - 7. %

Եվրո` 4 %` փաստացի տոկոսադրույք` 4.4 % - 4.8 %

Ապահովագրություն Տարեկան ԿԱՍԿՈ ապահովագրություն հաճախորդի կողմից
Լիզինգի ձևակերպման վայր Բանկ