Լիզինգի կանխավճար Սկսած 10 %-ից
Լիզինգի ժամկետ և Լիզինգի տարեկան տոկոսադրույք*

1 տարի - 3 %` եվրոյի դեպքում, 7 %` ՀՀ դրամի դեպքում

2 տարի - 4 %` եվրոյի դեպքում, 8 %` ՀՀ դրամի դեպքում

3 տարի - 5 %` եվրոյի դեպքում, 9 %` ՀՀ դրամի դեպքում

4-5 տարի - 5.5 %` եվրոյի դեպքում, 9.9 %` ՀՀ դրամի դեպքում

Լիզինգային տրամադրման միանվագ միջնորդավճար 0,5 - 1 %
Ապահովագրություն Տարեկան ԿԱՍԿՈ ապահովագրություն հաճախորդի կողմից
Լիզինգի ձևակերպման վայր Բանկ